Logg inn

Debio-godkjent

Alle gårdene som er med i Naturkjøtt SA, er debiogodkjente. Alle produktene fra Naturkjøtt SA er derfor Ø-merket. Dette innebærer at bøndene driver økologisk uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Foredlingsbedriften, Lynum Gårdsmat, bruker kun økologisk godkjent krydder i produktene våre. I økologiske produkt er kun bruk av et fåtall tilsetningsstoffer tillatt.

Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge og er garantisten for at varer merket med Ø-merket er produsert på en miljøriktig og bærekraftig måte. Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

  
 foto/design: ai-naturfoto.no, publisering: skjesol.no